moto1

پنج عملکرد روغن موتور موتو وان

روغن موتور موتو وان: همانطور که روغن موتور به داخل موتور پمپ می شود، قسمت های داخلی متحرک آن را روغن کاری می کند و یک لایه لغزنده نازک روی سطح باقی می گذارد. این پروسه با به حداقل رساندن تماس بین اجزای موتور اصطکاک را کاهش می دهد. این امر باعث کاهش سایش موتور و برای قطعات موتور، افزایش طول عمر می شود. ... ادامه مطلب
Moto1 Logo

روغن موتور موتووان

وقتی زمان تعویض روغن فرا می رسد، دانستن اینکه از چه روغن موتوری استفاده کنید ضروری است. پاسخ به این سوال هر روز پیچیده تر می شود. جدیدترین موتورها همیشه کوچکتر و قدرتمندتر می شوند و سازندگان روغن های مصنوعی کامل پیچیده را برای مقابله با فشارهای بالاتر موتور و رسیدن به اهداف بازده سوخت مشخص می کنند. ... ادامه مطلب