چند پرسش پاسخ خودرویی (1)

1- اگر دیسک و صفحه به اصطلاح ضعیف شود و مالک خودرو نسبت به تعمیر آناقدام نکند چه مشکلی ممکن است برای خودروبه وجود آید⁉️ ضعف يا كاهش ضخامت ديسكو صفحه كلاچ منجر به هدررفت انرژي خواهد شد كه پيامدهاي آن، كاهش كشش و توان خودرو، افزايش مصرف سوخت،افزايش گرماي توليدشده در مجموعه انتقال نيرو …

چند پرسش پاسخ خودرویی (1) ادامه »