دانستنی های دنده کشی و دنده معکوس

انتقال دنده از دنده ی یک به دو:

به عمل اضافه کردن دنده دنده کشی وبه عمل کم کردن دنده دنده معکوس میگویند.

انتقال دنده از دنده ی یک به دو:

دنده ایست قدرتی وسنگین (سرعت کم وقدرت زیاد) و فقط جهت حرکت دادن اتومبیل از حالت ایستاده به سمت جلو میباشد.

و اگر فضای جلوی اتومبیل باز باشد و هیچ مانعی وجود نداشته باشد سریعا گاز را پر کرده تا دور موتور بین دو تا دو و نیم قرار گیرد البته در جاده کفی و هموار ولی در سربالایی ها باید دور موتور بین دو و نیم تا سه قرار گیرد بعد از اینکه گاز دنده ی یک پر شد در یک واحد زمانی گاز را قطع کرده و بلا فاصله کلاج را تا ته فشار دهید و دسته دنده را از یک به دو منتقل کنید سپس کلاج را رها کرده و گاز را به نرمی فشار دهید.

معکوس از دنده ی دو به یک:

هر گاه بنا بدلایلی سرعت اتومبیل شما در سربالایی، سرعت گیر یا دست انداز آنقدر کم شود که به

زیر ده کیلومتر (محوطه ی ایست) برسد متوجه میشوید که اتومبیل شما با دنده ی دو کشش ندارد

همان موقع گاز را قطع کنید و کلاج را تا ته فشار دهید و دسته دنده را از دو به یک منتقل کنید و

مجددا بعد از بالا شدن از سربالایی و یا رد شدن از سرعت گیر یا دست انداز اگر محوطه ی جلو

اتومبیل شما باز بود مجددا گاز را پر کرده و دسته دنده را از یک به دو منتقل کنید لازم به توضیح

است که در حرکتهای معابر شهری مخصوصا در راه بندانها و مناطق پر ترافیک شما شاید مجبور

شوید بارها دنده کشی از یک به دو و معکوس از دو به یک را انجام دهید و این یک امر طبیعی در رانندگی میباشد.

انتقال از دنده ی دو به سه

چنانچه فضای جلوی اتومبیل شما به حدی بازباشد که حداقل پانصد متر جلوتر از اتومبیل شما هیچ مانعی یا محوطه ی خطری نباشد میتوانید گاز دنده دو را پر کرده (مثل دنده ی یک) و در یک واحد زمانی کلاج را تا ته گرفته و دسته دنده را از دو به سه منتقل کرده و کلاج رابه آرامی رها کرده و گاز را فشار دهید.


معکوس از دنده سه به دو

رگاه بنا بدلایلی سرعت شما درسربالایی، ترمززدن ،سرعت گیر و غیره به زیر 30 کیلومتر در ساعت کاهش پیدا کرد در یک واحد زمانی گاز را قطع کنید و دسته دنده را از سه به دو منتقل کنید و سپس مثل دنده دو به یک کلاج را به آرامی رها کنید و به گاز فشار دهید.و مجددا بعد از رد شدن از سربالایی یا سرعت گیر در صورت نبودن مانعی جلو اتومبیل شما و باز بودن مسیر مجددا گاز دنده ی دو را پر کرده و دنده را به سه منتقل کنید.

لازم به ذکر است دنده کشی از سه به چهار و از چهار به پنج و معکوس کردن آنها مثل دنده ی یک به دو و دو به سه میباشد.

دنده ی سنگین:

به دنده های یک و دو در اتومبیلهای سواری به دلیل قدرت زیاد و سرعت کم آن دنده های قدرتی یا سنگین میگویند و در جاهائیکه برای به حرکت درآوردن اتومبیل به قدرت زیاد نیاز باشد مثل شروع حرکت از حالت ایستاده،سربالائی های تند یا سرازیری های تند جهت کاهش استفاده از تزمز و نیز کنترل بهتر فرمان و سرعت اتومبیل از دنده ی سنگین استفاده میکنیم.

دنده سبک:

به دنده های سه،چهار و پنج در اتومبیلهای سواری بدلیل سرعت بالا و قدرت کم دنده سبک میگویند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *