آیا تا بحال لرزش خودرو را به نگام فشار دادن پدال ترمز حس کرده‌اید؟

اگر خودرو لرزش دارد باید گفت که سیستم ترمز خودوری شما به خصوص دیسک آن مشکل اصلی این مساله است.

دیسک می‌تواند بر اثر ترمز زیاد که حرارت زیادی تولید می‌شود، تغییر شکل دهد. همچنین

خوردگی در سطح دیسک ترمز از دیگر مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد. به دلیل

ناصاف بودن سطح دیسک، لنت به درستی بر روی دیسک قرار نمی‌گیرد که نتیجه آن بوجود

آمدن لرزش در خودرو است. اگر نمی‌توانید خودتان موارد بالا را بازبینی کنید، از یک تعمیرکار

متخصص ترمز اتومبیل کمک بگیرید تا شما را از وضعیت ترمز خودرویتان مطلع سازد.


نکته فنی کاربردی


در خودرو اکثر قطعات حرکت پس و پیش و دورانی دارند، بنابراین بایستی به درستی در جای

خود حرکت کنند تا لرزش و تکانی در خودرو احساس نشود.

اگر اکسل خودرو بر اثر تصادف یا برخوردهای شدید کج شود، پس از مدتی، در سرعت‌های بالا

حرکت نرم و بدون لرزش خودرو را با مشکل مواجه خواهد کرد. این مساله ممکن است بدلیل وجود

مشکل در میل گاردان نیز بوجود آید. وظیفه این قسمت انتقال نیرو به چرخ‌های عقب در خودروهای

دیفرانسیل عقب است، که اگر کج شود می‌تواند در خودرو لرزش ایجاد کند.

همچنین تویی چرخ که انتهای میل گاردان در آن قرار می‌گیرد، بایستی سالم باشد و روغن از آن نشت نکند.

گرد و غبار جاده می‌تواند عاملی برای کثیف شدن آن و در نتیجه از بین بردن این قسمت شود که در

ایجاد لرزش خودرو بی‌تاثیر نیست.

در خودروهای دیفرانسیل جلو، از بین رفتن تویی چرخ به معنای تعویض یک اکسل است، بنابراین در

سرویس و کنترل این بخش نیز سهل‌انگاری نکنید.

دلیل خروج اتش از دهانه اگزوز

ﺳﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻤﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﺮﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺳﻮﭘﺎﭘﻬﺎ

ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺩﻭﻡ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺩﻟﮑﻮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺩﻟﮑﻮ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﮔﺮ ﺩﻭ ﺣﺎﻟﺖ

ﺑﺎﻻ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭﺍﯾﺮ ﻫﺎﯼ ﭼﯿﻨﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﻭﺍﯾﺮﻫﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ

عوامل بریدن میل لنگ

۱- ﮔﯿﺮﭘﺎﮊ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪﻥ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﻪ ﺍﻧﻬﺎ

۲- ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺯ ﺩﻧﺪﻩ ﻣﻌﮑﻮﺱ ﺩﺭ ﺳﺮﻋﺘﻬﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩ

۳- ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﻟﻘﯽ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺴﺘﻦ ﯾﺎﺗﺎ ﻗﺎﻧﻬﺎ ﯾﺎ ﺳﻔﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﯾﺎ ﺗﺎﻗﺎﻧﻬﺎ

۴- ﺗﺮﺍﺵ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻧﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻌﻤﯿﺮ

در برخی از موارد، وجود لرزش در خودرو از موتور آن ناشی می‌شود؛ بدین ترتیب که عدم هوای

کافی، سوخت رسانی مناسب و احتراق بموقع می‌توانند از دلایل بروز چنین مشکلی باشند. علائمی

که ممکن است نشان دهنده لرزش خودرو به دلیل پیشرانه آن ‌باشند، عبارتند از:

  • لرزش به هنگام فشار دادن پدال گاز
  • لرزش‌های بریده بریده با داشتن سرعت ثابت، به طوریکه انگار بر روی Rumble Strip (خطوط برجسته در حاشیه اتوبان که با قرار گرفتن لاستیک خودرو بر روی آن، راننده را از وجود خط آگاه می‌کند) در حال حرکت هستید.

خودرو به خوبی روشن شود، اما پس از مدتی شروع به لرزیدن کند.

دلیل بریده شدن میل پلوس خودرو

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﯿﻞ ﭘﻠﻮﺱ ﺑﻪ ۳ﻋﻠﺖ ﺑﺮﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

1- ﺑﺎﺭ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺭﻭﯼ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
2- ﻓﺸﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩ ﺭﻭﯼ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻭﺭ ﮔﻮﺩﺍﻟﯽ ﮔﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ
3-ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩ ﺍﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﻥ ﻧﯿﺰ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﻋﻠﺖ ﮐﻢ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮﯼ ﻧﯿﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻥ ﻧﯿﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻟﯿﺎﮊﻫﺎﯼ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *