استانداردهای آلایندگی در وسایل نقلیه بنزینی و دیزلی

استانداردهای آلایندگی

سازمان حفاظت محیط زیست کشورهای جهان میزان یا نرخ خروجی آلاینده های گوناگون از اگزوز خودروها را برحسب گرم بر ثانیه (sec/gr )یا گرم بر کیلومتر پیموده شده(km/gr )و در شرایط موتور گرم و موتور سرد تعریف کرده اند. در بسیاری از موارد این استانداردها برای خودروهای گوناگون در شرایط «روی جک و در کارگاه» تعیین شده است. در اروپا میزان نرخ آلاینده خروجی از اگزوز یا (Rate Emission )و یا به طور خالصه (Q) ،در چهار حالت ایستا، آغاز حرکت (شتاب گیری)، در حرکت با سرعت ثابت و در توقف برای تأیید خودروهای جدید تعریف و تعیین شده است.

استانداردهای آلایندگی اروپا

میزان حداکثر مجازانتشار گازهای آلایندۀ خودروهای نو را که در کشورهای اتحادیه اروپا فروخته می شوند،تعریف می کند. این استاندارد، انتشار نیتروژن اکسیدها(NOx ،)هیدروکربن ها(THC)هیدروکربن های بدون متان (NMHC ،)کربن مونوکسید (CO )و ذرات معلق (PM )را در بردارد. برای گونه های مختلف خودرو استانداردهای گوناگونی در نظر گرفته می شود.

بررسی آالیندگی و توان موتور دیزل با 10 درصد اتانول مخلوط شده با گازوئیل

تحقیقاتي در دانمارک بر روي یک دستگاه کامیون اسکانیا با 10 %اتانول ترکیب شده با گازوئیل نشان داد که ذرات معلق، کربن منواکسید و اکسیدهاي ازت (NOx )نسبت به گازوئیل معمولي به ترتیب 31 ،%29 %و 5% کاهش پیدا کرده است. مصرف سوخت حدود 2/2 %افزایش یافته و حداکثر توان موتور تقریبا %7 کاهش داشت.

روشهای کنترل میزان آلایندگی در خودروهای بنزینی

کنترل آلایندگی

به دلیل تفاوتهایی که در خصوص هر یک از سوخت های بنزینی، گازی و گازوئیلی برشمردیم برای آزمایش موتورهای بنزینی، گازسوز و گازوئیلی دستگاه آنالیز پنج گاز(O2 ،NOX، CO، CO2، HC)به کار می رود. در برخی مراکز، برای آزمایش موتور گازوئیلی از ابزار خاصی استفاده می شود که میزان کدری دود را اندازه گیری می کند.

واحد اندازه گیری آلایندگی دودهای خروجی برحسب km/g ،ppm ،درصد و … بیان می شود. اکثر دستگاه های آزمایش دود، حجم دود خروجی اگزوز را برحسب درصد و ppm می سنجند. در استاندارد اروپایی، خودروهای تولیدی را بر روی غلتک ها و زیر بار (بازرسی های جاده ای) آزمایش می کنند و واحد اندازه گیری میزان آلایندگی خودروها برحسب km/g سنجیده می شود.

نمونه آنالیزور پنج گاز

از روش های مهم کاهش و کنترل آلاینده های موتور می توان به موارد زیر اشاره کرد

  • مهندسی فرایند احتراق
  • بهینه سازی پارامترهای حسگرها و عملگرها
  • استفاده از سوخت مناسب
  • استفاده از دستگاه های پس پالایش در سیستم اگزوز
  • استفاده از موتورهای با فناوری پیشرفته
  • تعمیر و تنظیم به موقع موتور خودرو

کنترل میزان آلایندۀ NOx

اقداماتی برای کنترل NOx در موتور خودروها مورد استفاده قرار گرفته اند که هدف آنها کاهش دمای احتراق و درنتیجه کاهش NOx می باشد

تأخیر در زدن جرقه
باز خورانی گازهای خروجی (EGR)
استفاده از موتورهای احتراق تراکمي با مخلوط همگن (HCCI)
پاشش بخار داغ آب به محفظه احتراق

تأخیر در جرقه:

تأخیر در زمان جرقه زنی، NOx را کاهش می دهد، زیرا بخش زیادی از فرایند احتراق در حجم در حال انبساط رخ می دهد و این باعث کاهش فشار و دمای بیشینه می شود. البته این مسئله باعث کاهش بازده حرارتی نیز می شود.

باز خورانی گازهای خروجی:

در این روش مقداری از گاز خروجی وارد مانیفولد ورودی می شود. گازهای خروجی به صورت یک رقیق کننده در مخلوط هوا و سوخت عمل کرده و دمای احتراق را کاهش می دهد. رقیق سازی مخلوط با استفاده از EGR باعث کاهش نرخ احتراق نیز خواهد شد؛ بنابراین برای نگه داشتن بازده حرارتی در حالت بهینه، جرقه زودتر زده می شود. نسبت EGR مورد نیاز، با بار وارد بر موتور و تا حدی با رقیق شدن مخلوط افزایش می یابد. محدودۀ نسبت بازگردانی گازهای خروجی، حدود 15 %تا 20 %نرخ جریان سوخت و هواست.

1 دیدگاه دربارهٔ «استانداردهای آلایندگی در وسایل نقلیه بنزینی و دیزلی»

  1. بازتاب: دلایل نگران کننده کم کردن روغن موتور خودرو - moto1 راهنما و آموزش

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *