مواد افزودنی حفاظت کننده سطوح در روغن موتور

افزودنی ها ترکیبات شیمیایی هستند که به روغن موتور اضافه می شوند و تا ویژگی های خاص آنها در ایجاد آن وجود دارد.

در اینجا به بررسی مواد افزودنی و عملکرد آن ها می پردازیم.

بخشی از این افزودنی ها به شرح زیر میباشد:

ضد سایش ها

هدف: کم کردن اصطحکاک و سایشو جلوگیری از خط افتادن و چسبیدن سطوح به یکدیگر

انواع ترکیبات: دی تیوفسفات، فسفات های آلی گوگرد دار، سولفید ها و دی سولفید ها

چگونگی اثر: واکنش شیمیایی با سطوح و تولید یه لایه با مقاومت برشی کمتر از تماس فلز به فلز میشود.

بازدارنده های خوردگی و ضدزنگ

هدف: پاک کردن رسوبات از روی سطح

انواع ترکیبات: ترکیبات آلی فلزی قناتها، سولفنات ها، فسفونات های کلیسیم، باریم و منیزیم

چگونگی اثر: با لجن و رسوبات واکنش داده و آنها را خنثی و در روغن حل میکنند

پاک کننده ها

هدف: پاک کردن رسوبات از روی سطح

انواع ترکیبات: ترکیبات آلی فلزی قناتها، سولفنات ها، فسفونات های کلیسیم، باریم و منیزیم

چگونگی اثر: با لجن و رسوبات واکنش داده و آنها را خنثی و در روغن حل میکنند

متفرق کننده ها

هدف: معلق نگه داشتن آلودگی در روغن

انواع ترکیبات: آلکیل تیو فسفونات ها، آلکیل سوکسینمید ها ، کمپلکس های آلی شامل ترکیبات نیتروژن و بسپارها

چگونگی اثر: این مواد از طریق سر قطبی خود آلودگی ها جذب نموده و آنها را در روغن معلق نگه داشته و از تجمع آنها جلوگیری می کند.

بهبود دهنده اصطحکاک

هدف: تغییر دادن ضریب اصطحکاک

انواع ترکیبات: اسید های چرب، آمین ها، روغن لرد، فسفریک و فسفرو استرهای آلی با جرم مولکولی زیاد

چگونگی اثر: از طریق جذب روی مواد فعال

پایین آورده نقطه ریزش

هدف: بهبود جریان روغن در درجه حرارت های پایین

انواع ترکیبات: نفتالین آلکیه شده، بسیپارهای فنولی وپلی متااکریلات ها

چگونگی اثر:از تشکیل کریستال های واکس و تجمع آنها جلوگیری می کنند

متورم کنندهای کاسه نمد

هدف: متورم کردن کاسه نمد های الاستومری

انواع ترکیبات: فسفات های آلی و هیدروکربن های آروماتیک هالوژنه

چگونگی اثر: واکنش شیمیایی با الاستومرها که سبب متورم شدن آنها می شود

بهبود دهنده شاخص گرانروی

هدف: مقدار تغییرات گرانروی با تغییرات درجه حرارت را کم میکند

انواع ترکیبات: بسپارها و هم بسپارهای متااکریلاتها، بوتادین الفین ها و استایرن های آلکیله شده

چگونگی اثر: با افزایش درجه حرارت ، بسپارها منبسط شده و در در برابر جریان مقاومت ایجاد میکنند

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *